Skip to main content
Till toppen

UTM

Vad är utrymningslarm med talat meddelande (UTM) och varför är det en bra lösning?

Utrymningslarm med talat meddelande används för att på ett tydligt sätt informera allmänheten om vad som hänt och vad man skall göra. Vanligtvis är UTM ihopkopplat med brandlarmssystemet men används inte bara för utrymning utan även för annan information, exempelvis vid test av brandlarmssystemet. Förr var det vanligast med larmklockor eller siréner vid brandlarm men då ingen egentlig information framkommer med dessa två typer av larmdon så går man mer och mer över till högtalarsystem. (Vissa verksamheter har krav på UTM) Allmänheten får på detta sätt exakta meddelanden och kan reagera snabbare vilket kan vara skillnad mellan liv och död.

Talavisering är också en flexibel lösning; man kan ha olika budskap för olika områden till exempel zonevakuering i höghus och köpcenter. Utrymning kan även ske manuellt av brandbefäl via en brandbefälsmikrofon. När anläggningen inte används för utrymning så kan den användas för mycket mera exempelvis för att spela musik, göra allmänutrop, reklamjinglar mm. Eftersom det är en säkerhetsanläggning så är systemet fullt övervakat och skulle ett fel uppstå så talar systemet själv om det.

Våra utrymningslarm är kompletta system för brandlarmevakuering, som helt uppfyller kraven i EN-54-standarden (europeisk standard för branddetektering och brandlarmsystem).

Tveka inte att höra av Dig till oss om Du behöver mer information eller vill att vi hjälper till med något projekt!

Användarmeny