Till toppen

Hörselassistans (universell utforming)

För personer med hörapparater är bakgrundsljud mycket irriterande. Slingan överför ljud från en högtalare eller förstärkare till hörapparaten utan att störa bakgrundsljudet. I offentliga byggnader där det finns förstärkare och högtalarsystem är det ett krav att lokalen har en slinga.

Det finns fyra lösningar för hörselhjälp:

  1. Teleslinga
  2. IR anläggning med halsslinga
  3. Radiobaserad med halsslinga
  4. WiFi baserade lösningar