Till toppen

Paviro

Sortera Namn (a > ö)
Varenr.: BO-PVA-15CST

Call station

BO-PVA-15CST
Varenr.: BO-PVA-1EB

Call station emergency button

BO-PVA-1EB
Varenr.: BO-PVA-20CSE

Call station extension

BO-PVA-20CSE
Varenr.: BO-PVA-1KS

Call station key switch

BO-PVA-1KS
Varenr.: BO-PVA-CSK

Call station kit

BO-PVA-CSK
Varenr.: BO-PVA-4CR12

Controller

BO-PVA-4CR12
Varenr.: BO-PVA-1WEOL

End-of-line supervision module

BO-PVA-1WEOL
Varenr.: BO-OM-1

Omneo/Dante Interface module - stikk in kort

BO-OM-1
Varenr.: BO-PVA-15ECS

PAVIRO Emergency Call Station

BO-PVA-15ECS
Varenr.: BO-PVA-2P500

Power amplifier, 2x 500W

BO-PVA-2P500
Varenr.: BO-PVA-4R24

Router

BO-PVA-4R24