Skip to main content
Till toppen

Vi är nu certifierade enligt SBF 2018 för UTM!

Certifiering - En kvalitetsstämpel!

Att vara certifierad anläggarfirma Utrymningslarm med Talat Meddelande (UTM) enligt SBF 2018 innebär att vi uppfyller kraven som ställs på personal och materiel och har en fungerande organisation.  Certifieringen garanterar att företaget är seriöst och har god ekonomi och kontrolleras av en oberoende part. För att erhålla certifieringen måste vi följa de regler och normer som Svenska Brandskyddsföreningen ställer som krav och ha ett fungerande lednings- och kvalitetssystem där alla våra rutiner finns i en ständigt levande handbok. Vi måste kunna visa upp  testanläggningar som visar att kraven efterlevs på materiel, installation och dokumentation.


"Scandec System AB är nu certifierad anläggarfirma för Utrymningslarm med Talat Meddelande och vi erbjuder oss att hjälpa Er med projektering, byggnation, leverans och driftsättning av Era projekt där godkända UTM-anläggningar enligt SBF 502:1 krävs" säger Stefan Tonström - Affärsområdeschef

Användarmeny