Skip to main content
Till toppen

Scandecs kärnvärden gäller i alla företagsprocesser och tydliggör vår identitet. Alla anställda är ambassadörer för följande värderingar:

Respekt
Vi behandlar varandra och alla våra kunder, partners och konkurrenter med respekt. Vi tar avstånd från all form av diskriminering!

Kvalitet
Våra produkter och lösningar ska hålla hög kvalitet och kundens behov kommer alltid i första hand.

Kompetens
Vi är en kompetensdriven distributör och systemleverantör med våra medarbetare som vår viktigaste resurs. Vi möjliggör en bred kompetensutveckling för alla våra medarbetare och partners.

Enhet
Vi hjälper varandra och fokuserar på sammanhållning och en god arbetsmiljö, så att vi kan nå våra mål.

Företagens sociala ansvar
Tillsammans med våra partners levererar vi högsta möjliga standard vad gäller etik och miljö. Vi dokumenterar vårt eget arbete genom att vara Miljöfyrtorn-certifierade, är ett stolt lärlingsföretag och samarbetar med myndigheter för att ta fram säkra standarder inom våra områden.

Innovation
Vi arbetar kontinuerligt, tillsammans med våra partners, för nytänkande och förbättring i alla våra processer, produkter och lösningar.

 

Användarmeny