Skip to main content
Till toppen

Bosch Group är en ledande global leverantör av teknik och tjänster. Företaget har mer än 400 000 anställda världen över och omsatte 78,7 miljarder Euro 2021. Bosch är indelat i fyra affärssektorer: Mobilitetslösningar, industriteknik, konsumentvaror samt energi- och byggnadsteknik. Bosch strävar efter att förbättra livskvalitén över hela världen med produkter och tjänster som är innovativa och inspirerar till entusiasm. Kort sagt, Bosch skapar teknik som är "Invented for life".

Bosch Security and Safety Systems strävar efter att ha en positiv inverkan på användarna av våra byggnadslösningar och den värld vi alla lever i. På så sätt börjar Bosch med sina egna processer och samarbetet med sina leverantörer och kunder längs hela värdekedjan och i kunduppbyggnad. Bosch kombinerar målet att spara värdefulla resurser, öka långsiktig energieffektivitet, minska koldioxidavtryck och främja mänskligt välbefinnande och tillfredsställelse. Man kan kalla det hållbarhet. Bosch kallar det: ”Building the positive”.

Från Boschs portfölj distribuerar vi både röstaviserings- och konferenssystem. Röstaviseringsprodukterna från Bosch uppfyller alla krav som ställs av professionella användare. Här får du kommunikationslösningar för offentliga meddelanden, suverän bakgrundsmusik och fullt certifierade utrymningslarmsystem. Konferenssystemen från Bosch ger optimal kommunikation av både röst och ljud - för allt från intima informella möten till större flerspråkiga konferenser med tusentals delegater.

Användarmeny